info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

” Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp ” ⇒ Đối với một doanh nghiệp, việc tư vấn, xây dựng, rà soát pháp lý khi thực hiện bất cứ giao dịch nào là rất quan trọng, đây là công tác nhằm loại trừ hoặc hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp cũng như hạn chế xảy ra tranh chấp. Chính vì thế, hiện nay doanh nghiệp thường có bộ phận pháp chế, pháp lý hoặc sử dụng dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp; thậm chí, những doanh nghiệp lớn còn sử dụng cả hai.

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

Một số rủi ro doanh nghiệp có thể gặp trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp:

 • Tranh chấp về lao động, bao gồm: xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt lao động, tranh chấp về học nghề, tập nghề, đào tạo, …
 • Tranh chấp về việc tiết lộ bí mật kinh doanh. Đây là nội dung tư vấn đang có xu hướng tăng cao trong thời gian vừa qua.
 • Tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau: góp tiền không đúng cam kết góp vốn, quyền lợi giữa các thành viên, định giá tài sản không đúng dẫn đến quyền lợi tăng/giảm, không chuyển sở hữu tài sản góp vốn, tranh chấp tư cách thành viên…
 • Tranh chấp liên quan đến các quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị trong Công ty.
 • Tranh chấp liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 • Cá nhân biển thủ công quỹ, chiếm đoạt tài sản; giao kết hợp đồng không đúng thẩm quyền…
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Tranh chấp với đối tác:

 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự. Tiêu biểu như: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, …
 • Tranh chấp về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về cạnh tranh, quảng cáo.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Khi thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước:

 • Khi thực hiện một trong các thủ tục về doanh nghiệp, như: thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (ngành, nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, …), tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).
 • Kê khai thuế, nộp thuế, xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
 • Kê khai, thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, … theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các thủ tục về xin Giấy phép con như: Xin Giấy phép dịch vụ việc làm đối với Doanh nghiệp dịch vụ việc làm; Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng, chế biến thực phẩm; Giấy phép bưu chính đối với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, …
 • Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, như: đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, …
 • Giải quyết các vụ việc tranh chấp tại Tòa án (Nếu có).

Chính vì vậy, việc Luật sư tư vấn pháp lý là cần thiết để lường trước, loại bỏ/hạn chế rủi ro có thể phát sinh, thực hiện các thủ tục nhanh, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Một thực tế, nhiều chủ doanh nghiệp nắm rất rõ quy định pháp luật nhưng để vận dụng và xử lý trên thực tế là điều không phải dễ dàng.

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp bao gồm những gì?

Tùy thuộc vào nhu cầu của Doanh nghiệp, nội dung thỏa thuận giữa hai bên có thể bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý trong nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: cơ cấu tổ chức, quy định nội bộ của Doanh nghiệp; pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm; thuế; ưu đãi đầu ; kiện toàn hồ sơ nội bộ doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp;
 • Tư vấn, đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: đầu tư, hợp tác kinh doanh, quảng cáo, thuê và cho thuê mặt bằng, quyền sử dụng đất…
 • Tư vấn, soạn thảo, thẩm tra, rà soát Hợp đồng, giao dịch với đối tác;
 • Tư vấn pháp lý, Đại diện hoặc Tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến Doanh nghiệp;
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức hữu quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

⇒ Chúng tôi, Luật sư riêng đang làm việc tại văn phòng Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ”  Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất