info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ

Dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ” : Đăng ký kinh doanh là hoạt động pháp lý, bao gồm hành vi của chủ thể trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh phải thực hiện khai báo theo đúng quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh tiến hành ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh, đồng thời, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chủ thể đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với việc hình thành doanh nghiệp mà còn tác động đến cả quá trình hoạt động của doanh nghiệp, do đó, dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ rất được giới kinh doanh, đầu tư lựa chọn.

Dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ

Ý nghĩa của đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp

Một là, thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được Nhà nước thừa nhận địa vị pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Hai là, thông qua hoạt động đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh công khai hóa hoạt động kinh doanh của mình.

Ba là, đăng ký kinh doanh còn có tác dụng to lớn đối với doanh nghiệp trong quá trình khởi sự cũng như hoạt động.

Bốn là, đăng ký kinh doanh còn có ý nghĩa về mặt xã hội và kinh tế đối với doanh nghiệp. Về mặt xã hội, nó nhằm công khai hóa các hoạt động của doanh nghiệp trước công chúng, từ đó, tạo ra niềm tin ở các đối tác trong các giao dịch – đó cũng là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Về mặt kinh tế, khi bước vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có tư cách là một thành viên trong cơ cấu các thành phần kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp sẽ có tác động đến sự phát triển của kinh tế, xã hội.

Điều kiện đăng ký kinh doanh

Thứ nhất, về chủ thể (đối tượng được đăng ký kinh doanh): Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, việc thành lập và đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là quyền của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ. Theo đó, chủ thể có quyền đăng ký kinh doanh là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trừ 06 đối tượng không được thành lập doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

Thứ hai, điều kiện về ngành nghề: Doanh nghiệp có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, pháp luật có quy định danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện luật định khi kinh doanh những ngành, nghề này và phải đảm bảo duy trì đủ các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, các điều kiện khác:

 • Điều kiện về đặt tên doanh nghiệp
 • Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp
 • Điều kiện về vốn góp
 • Quy định của pháp luật về con dấu

Dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ

Dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ được Luật Minh Anh cung cấp bao gồm toàn bộ các công việc pháp lý mà Luật Minh Anh thực hiện nhằm đăng ký kinh doanh thành công cho khách hàng. Hiện nay, có hai phương thức để đăng ký kinh doanh gồm đăng ký kinh doanh trực tiếp hoặc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Cụ thể:

Về dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ trực tiếp của Luật Minh Anh, bao gồm các bước:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương, nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.
 • Theo dõi quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

+ Nhận giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ từ Phòng đăng ký kinh doanh.

+ Theo dõi việc đăng tải thông tin của doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời  hạn giải quyết: trong thời hạn 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Thực hiện các thủ tục cần thiết khác sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,…

Về dịch vụ làm đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ của Luật Minh Anh qua mạng điện tử, bao gồm các bước:

 • Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ đầy đủ theo quy định của pháp luật và chuyển sang dạng văn bản điện tử; xác thực hồ sơ bằng chữ kí số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Đại diện khách hàng kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, xác thực hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử và nhận giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Nếu thực hiện đăng ký kinh doanh sử dụng chữ ký số công cộng thì thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; nếu thực hiện đăng ký kịnh doanh sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh thì đại diện khách hàng nộp bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng bản giấy kèm theo giấy biên nhận hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh, rồi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối ưu cho khách hàng.