info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Việt Nam được cung cấp bởi Luật Minh Anh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của Mình là logo công ty. Vì vậy, ngay sau khi doanh nghiệp thiết kế xong logo công ty việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là tìm công ty luật uy tín để đại diện theo sự ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty của Mình để có thể thiết lập quyền lợi được pháp luật bảo vệ độc quyền sử dụng logo trong chiến lược phát triển kinh doanh sớm nhất mà không sợ các đối tượng xấu đánh cắp hoặc đăng ký bảo hộ logo trước với mục đích tước đi quyền lợi độc quyền sử dụng logo của doanh nghiệp bạn.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo công ty:

Bước 1: Đầu tiên doanh nghiệp cần tra cứu sơ bộ nhãn hiệu logo để đánh giá được khả năng chấp thuận bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp có thể nhờ chuyên viên tại Cục sở hữu trí tuệ tra cứu đối chứng với phí 400.000 vnđ/ 1 tháng để có thể đánh giá được đến 90% khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu.

Bước 2: Doanh nghiệp phân loại hàng hóa, dịch vụ của ngành nghề kinh doanh công ty theo bản phân loại hàng hóa, dịch vụ theo bảng Nice 10 quốc tế;

Bước 3: Làm đơn đăng ký nhãn hiệu logo công ty theo mẫu quy định;

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại cơ quan cấp phép;

Để giảm thiểu thời gian và công sức cho doanh nghiệp khi phải tìm hiểu về các thủ tục pháp lý cũng như soạn thảo hồ sơ, theo dõi hồ sơ. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Luật Minh Anh.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu logo công ty mà doanh nghiệp cung cấp;

Tra cứu sơ bộ miễn phí nhãn hiệu logo công ty;

Tra cứu đối chứng mất phí 400.000 vnđ/1 nhãn hiệu logo công ty;

Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu logo công ty;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu logo công ty;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Cơ quan chức năng;