info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu độc quyền và đang tìm hiểu về thủ tục xác lập độc quyền đối với nhãn hiệu của Mình, tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu về thủ tục doanh nghiệp băn khoăn nhiều vấn đề như:

Nhãn hiệu có đủ điều kiện đăng ký bảo hộ không?

Đã có đơn vị nào đăng ký bảo hộ trước hay chưa?

Mô tả nhãn hiệu như thế nào?

Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu sao cho phù hợp và chuẩn xác theo bảng phân loại Nice 10 quốc tế;Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của Luật Minh Anh sẽ tư vấn để doanh nghiệp hiểu dõ các vấn đề trên:

Tư vấn điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ;

Tư vấn tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng nhãn hiệu để đánh giá xem nhãn hiệu của doanh nghiệp đã có đơn vị nào đăng ký bảo hộ trước chưa;

Tư vấn mô tả nhãn hiệu sao cho chi tiết và tổng quát nhất để có thể bảo vệ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày nhãn hiệu của doanh nghiệp;

Tư vấn phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu sao cho đầy đủ các ngành nghề có trong đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;

Tư vấn các vấn đề khác theo sự thắc mắc của doanh nghiệp;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng;

Bước 2: Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu của khách hàng;

Bước 3: Khảo sát khả năng bảo hộ của nhãn hiệu qua hoạt động tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng nhãn hiệu;

Bước 4: Tiến hành soạn thảo hợp đồng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam với khách hàng;

Bước 5: Mô tả nhãn hiệu hàng hóa;

Bước 6: Phân loại nhóm dịch vụ hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Bước 7: Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

Bước 8: Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;

Bước 9: Nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng độc quyền bảo hộ nhãn hiệu;