info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch – Mã vạch là sự thể hiện thông tin của sản phẩm trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của hàng hóa mà máy móc có thể đọc được.

Trước đây mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH CỦA LUẬT MINH ANH:

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc Đăng ký mã vạch như:

– Tư vấn các quy định của pháp luật về Đăng ký và sử dụng mã vạch;

– Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã vạch;

– Tư vấn tính hiệu quả trong việc sử dụng mã số mã vạch;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Đăng ký mã vạch;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Sau khi khách hàng cung cấp các yêu cầu và tài liệu các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Luật Minh Anh đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký mã vạch cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Minh Anh tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký mã vạch cho khách hàng;

– Đại diện lên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để nộp hồ sơ Đăng ký mã vạch cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận kết quả là giấy chứng nhận Đăng ký mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho khách hàng;