info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty

Doanh nghiệp muốn đăng ký bản quyền logo công ty có thể thực hiện theo hai hình thức sau:

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền đối với logo tại Cục sở hữu trí tuệ;

Đăng ký bản quyền tác giả đối với logo tại Cục bản quyền tác giả;

Luật Minh Anh với dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty sẽ tư vấn hồ sơ đăng ký logo với hai hình thức nêu trên;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty

Hồ sơ đăng ký bảo hộ logo dưới hình thức đăng ký bản quyền tác giả:

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với logo theo mẫu;

Mẫu logo;

Giấy ủy quyền, nếu ủy quyền cho bên khác nộp đơn;

Bản sao chứng thực chứng minh thư của tác giả logo;

Hồ sơ đăng ký bảo hộ logo dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền:

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu độc quyền;

Mẫu nhãn hiệu;

Giấy ủy quyền;

Chứng minh thư nhân dân chứng thực nếu người đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cá nhân;

Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng muốn đăng ký bảo hộ logo công ty qua điện thoại, email, hoặc trực tiếp tại văn phòng Luật Minh Anh;

Tiến hành tra cứu khả năng bảo hộ logo công ty dưới hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để đánh giá xem logo của doanh nghiệp có trùng hay nhầm lẫn với logo của chủ thể khác đã đăng ký bảo hộ trước đó;

Thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ logo công ty cho doanh nghiệp;

In mẫu logo cho doanh nghiệp;

Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty cho doanh nghiệp, bao gồm:

Nộp hồ sơ, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ nếu đăng ký bảo hộ logo công ty dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền;

Nộp hồ sơ, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả nếu đăng ký bảo hộ logo công ty dưới hình thức đăng ký bản quyền tác giả;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty khi cơ quan cấp phép cấp văn bằng chứng nhận logo đã được chấp thuận bảo hộ;