info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội, Công ty, Doanh nghiệp tại Hà Nội muốn xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ của Mình thông qua hình thức bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa phải thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội của Luật Minh Anh tư vấn điều kiện để pháp luật chấp thuận xác lập quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp là nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn đăng ký phải không được trùng, hay nhầm lẫn với nhãn hiệu của một chủ thể khác đã nộp đơn hưởng quyền ưu tiên trước đó, nhãn hiệu đã được pháp luật chứng nhận xác lập quyền và cấp văn bằng bảo hộ trước đó.
Để đánh giá được khả năng pháp luật cấp phép chứng nhận độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nên thực hiện hoạt động tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng nhãn hiệu muốn đăng ký trước khi nộp hồ sơ để giảm thiểu đc thời gian, chi phí.
Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội của Luật Minh Anh sẽ tiến hành hoạt động tra cứu nhãn hiệu cho doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng dịch vụ, bao gồm:

  • Tiến hành tra cứu sơ bộ nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn bảo hộ: hoạt động này được Luật Minh Anh thực hiện là hoàn toàn miễn phí, nhưng độ chính xác của việc tra cứu sơ bộ là 50- 60%, bởi vì Luật Minh Anh sẽ chỉ tra cứu được những đơn nhãn hiệu đăng ký bảo hộ đã được Cục sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, còn những đơn đang trong quá trình thẩm định hình thức hưởng quyền ưu tiên trước đó chưa được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp thì Chúng tôi không thể tra cứu được.
  • Tiến hành tra cứu đối chứng nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn bảo hộ: Hoạt động này sẽ được Luật Minh Anh gửi mẫu nhãn hiệu đến Cục sở hữu trí tuệ để tra cứu đối chứng với phí nhà nước là 400.000 vnđ/ 01 mẫu nhãn hiệu với độ chính xác là 80- 90%, hoạt động này sẽ tra cứu được những đơn nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định và đơn nhãn hiệu đã được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, Luật Minh Anh sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Nhãn hiệu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn