info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ logo công ty được thực hiện dưới hai hình thức đó là đăng ký nhãn hiệu độc quyền và đăng ký bản quyền tác giả đối với logo công ty.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty tại Việt Nam

Để xác lập quyền được pháp luật bảo vệ độc quyền đối với logo công ty, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo tại cơ quan cấp phép. Quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký logo kéo dài từ 12 đến 15 tháng, vì vậy Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo, đăng ký bản quyền tác giả logo để đại diện doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sẽ không phải mất thời gian và công sức để tiến hành hoạt động này.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Tư vấn lợi ích của hoạt động đăng ký độc quyền logo công ty tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn điều kiện để logo công ty doanh nghiệp muốn đăng ký được chấp thuận bảo hộ tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn để khách hàng cung cấp mẫu logo sao cho rõ ràng, sắc nét theo quy định của pháp luật;

Tư vấn để khách hàng chọn nhóm dịch vụ, hàng hóa để gắn nhãn hiệu bao quát được tất cả các ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ logo công ty, bao gồm:

  • In mẫu logo cần bảo hộ cho khách hàng;
  • Soạn thảo đơn đăng ký logo;
  • Mô tả logo chi tiết để bảo hộ tuyệt đối được ý nghĩa và cách thức trình bày logo;
  • Phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng muốn đăng ký gắn nhãn hiệu logo có trong đăng ký kinh doanh;

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ dưới hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với logo;

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty tại Cục bản quyền tác giả dưới hình thức đăng ký bản quyền tác giả đối với logo;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bảo hộ logo công ty tại cơ quan cấp phép, bao gồm:

  • Thẩm định hình thức;
  • Công bố đơn hợp lệ;
  • Thẩm định nội dung;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty tại Việt Nam khi cơ quan cấp phép cấp văn bằng chứng nhận xác lập quyền được pháp luật bảo vệ độc quyền;