info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị công nghiệp

Doanh  nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị công nghiệp như động cơ điện, Máy biến áp phân phối nằm trong danh mục sản phẩm dán nhãn năng lượng muốn đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường phải làm thủ tục xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng tại cơ quan chức năng cấp phép.
Dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị công nghiệp của Luật Minh Anh sẽ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng miễn phí về quy trình, điều kiện, thủ tục pháp lý
Dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị công nghiệp của Luật Minh Anh sẽ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng miễn phí về quy trình, điều kiện, thủ tục pháp lý để doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động đăng ký dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp.
Thủ tục dán nhãn năng lượng thiết bị công nghiệp:
Bước 1: Doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất thiết bị Công nghiệp đem thử nghiệm mẫu thiết bị Công nghiệp tại phòng thử nghiệm do Bộ công thương quy định;
Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất thiết bị Công nghiệp lập hồ sơ xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp;
Bước 3: Tổng cục năng lượng đánh giá chứng nhận;
Bước 4: Bộ công thương cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp;
Bước 5: Cơ sở nhập khẩu, sản xuất thiết bị Công nghiệp sử dụng nhãn năng lượng cho thiết bị Công nghiệp;
Dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp tại Luật Minh Anh:
Tư vấn cho Doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất thiết bị Công nghiệp miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký dán nhãn năng lượng;
Soạn thảo hồ sơ dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp cho khách hàng:

  • Bản đăng ký chứng nhận nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp;
  • Hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị Công nghiệp;
  • Hồ sơ kỹ thuật về sản phẩm thiết bị Công nghiệp;

Tiến hành thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp tại cơ quan cấp phép;
Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị Công nghiệp đón tiếp đoàn thẩm định đánh giá năng lực của Tổng cục Năng lượng;
Bàn giao kết quả dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị Công nghiệp cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu thiết bị gia dụng;