info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Công ty tư vấn Minh Anh cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn với những thông tin như sau:
1. Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện cho khách hàng để xin cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn.

  • Tư vấn các điều kiện để được cấp lại Giấy phép bưu chính;
  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bưu chính;
  • Trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép bưu chính;
  • Theo dõi tiến trình thẩm định hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bưu chính;
  • Đại diện cho Quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp lại Giấy phép bưu chính;
  1. Thời gian hoàn thành công việc: 10 ngày làm việc.
  2. Kết quả mà quý khách hàng nhận được: Giấy phép bưu chính.
  3. Dịch vụ hậu mãi cho Quý khách hàng: 

Sau khi Quý khách hàng nhận được Giấy phép Bưu chính, Công ty tư vấn Minh Anh sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ tư vấn miễn phí liên quan đến lĩnh vực bưu chính đồng thời cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính cho Quý khách hàng.