info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Dịch vụ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu – Công ty  tư vấn Minh Anh tư vấn chuyên nghiệp về Dịch vụ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, với chuyên gia thông hiểu luật pháp và nhiều kinh nghiệm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến Dịch vụ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu , bao gồm các dịch vụ sau:

  • Tra cứu & đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, bao gồm cả thủ tục trả lời/khiếu nại các thông báo/quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Cung cấp các dịch vụ pháp lý trong việc nộp đơn quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước/Nghị định thư Madrid và các đơn quốc gia tại các nước khác;
  • Tư vấn và tiến hành thủ tục ghi nhận việc chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu;
  • Tư vấn và tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi đơn/ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu;
  • Tư vấn và tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực đối với các Đăng ký nhãn hiệu;
  • Tư vấn và đại diện trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;
  • Các dịch vụ khác liên quan khác;