info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đầu Tư Nước Ngoài

fdiVới sự phát của Việt Nam, và nhu cầu mở rộng thị trường của các công ty nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam. Tư vấn Minh Anh hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài.

Các lĩnh vực đầu tư nước ngoài mà Chúng tôi đang cung cấp bao gồm:

  • Giới thiệu địa điểm triển khai dự án;
  • Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư nếu khách hàng có đề nghị;
  • Đề xuất hình thức, phương thức đầu tư phù hợp;
  • Tham gia cùng khách hàng đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư;
  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Thực hiện các thủ tục sau khi giấy chứng nhận đầu tư được cấp để triển khai dự án, bao gồm cả các thủ tục về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, các thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng…;
  • Tư vấn về tuân thủ pháp luật cho các dự án khi triển khai, đi vào hoạt động.