info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dấu hiệu pháp Tội cố ý truyền HIV cho người khác

Tư vấn pháp luật hình sự xin phân tích dấu hiệu pháp lý về tội cố ý truyền HIV cho người khác như sau:
HIV 2
Dấu hiệu pháp lý
* Khách thể của tội phạm
Tội phạm xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của con người.
* Mặt khách quan của tội phạm
Mặt khách quan của tội cố ý truyền HIV cho người khác thể hiện ở hành vi truyền HIV của người bị nhiễm HIV (không phải của chủ thể của tội phạm) vào cơ thể người khác. Đây là điểm khác biệt giữa tội phạm này với tội phạm được quy định tại Điều 148 BLHS (Tội lây truyền HIV cho người khác)
 Hành vi khách quan của người phạm tội được thể hiện bằng những cách thức, thủ đoạn, phương thức phạm tội khác nhau người phạm tội đã trực tiếp hoặc qua trung gian cố ý lây truyền vi rút HIV cho người khác, như qua việc dùng bơm kim tiêm, lưỡi rao cạo có dính máu bị nhiễm HIV của người khác để truyền HIV cho người thứ ba.
* Mặt chủ quan của tội phạm
Tội phạm thực hiện với lỗi cố ý.
* Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội cố ý truyền HIV cho người khác người đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực TNHS.
Hình phạt
* Khung hình phạt cơ bản tại khoản 1:
Người phạm tội bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
* Khung hình phạt tăng nặng tại khoản 2:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.