info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người nhận nuôi con nuôi, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật nuôi con nuôi 2010, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và Thông tư 12/2011/TT-BTP xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với người nhận nuôi con nuôi bao gồm:
 • Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định;
 • Bản sao Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
 • Bản điều tra về tâm lý, gia đình; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Văn bản xác nhận về thu nhập và tài sản; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân);
 • Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh;
 • Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hoá tại Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
 1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Công an địa phương (nếu cần thiết).
 1. Thời gian giải quyết:
 • Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ: 15 ngày
 • Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em: 30 ngày
 • UBND cấp tỉnh cho ý kiến: 10 ngày
 • Cục Con nuôi kiểm tra báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em và thông báo cho người nhận con nuôi: 30 ngày
 • Cục Con nuôi thông báo cho Sở Tư pháp ý kiến đồng ý của người xin nhận con nuôi: 15 ngày
 • UBND cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 15 ngày