info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn miễn phí

Đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn miễn phí

Đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn miễn phí

Luật Minh Anh đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ sử dụng độc quyền nhãn hiệu cho doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tình trạng tranh chấp thương hiệu sảy ra dẫn đến khủng hoảng về phát triển kinh doanh.

Tư vấn bảo hộ thương hiệu tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn bảo hộ thương hiệu thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Tư vấn bảo hộ thương hiệu thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ logo công ty;

Tư vấn bảo hộ thương hiệu thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ Slogan;

Tư vấn bảo hộ thương hiệu thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ:

Quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ tương đối dài từ 12- 18 tháng tùy vào mức độ phức tạp và số lượng hồ sơ, bao gồm:

  • Thẩm định hình thức đơn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;
  • Công bố đơn hợp lệ trên Công báo sở hữu công nghiệp: 02- 03 tháng tiếp theo;
  • Thẩm định nội dung đơn: 09- 12 tháng tiếp theo;

Tư vấn điều kiện nhãn hiệu cần đáp ứng để Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ sử dụng độc quyền:

Nhãn hiệu phải đáp ứng được khả năng tạo sự khác biệt không trùng hoặc gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được chủ thể khác đăng ký xác lập quyền bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ trước đó.

Tư vấn lợi ích của hoạt động đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thông qua hình thức tra cứu đối chứng nhãn hiệu:

Hoạt động này là không bắt buộc, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian và chi phí khi nhãn hiệu của khách hàng bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký bảo hộ trước đó dẫn đến việc Cục sở hữu trí tuệ từ trối cấp văn bằng thì việc tra cứu đối chứng nhãn hiệu là vô cùng cần thiết bởi vì hoạt động này có thể đánh giá chính xác đến 90% khả năng chấp thuận cấp văn bằng chứng nhận độc quyền nhãn hiệu;