info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Hoạt động đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền là không bắt buộc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tuy nhiên hoạt động này có ý nghĩa và lợi ích vô cùng to lớn trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì sẽ tránh được các rủi ro nhái giả hàng hóa, tranh chấp thương hiệu, cụ thể:Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

Nếu nhãn hiệu của bạn không được đăng ký nhãn hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền được pháp luật bảo vệ, khi có đối tượng khác sử dụng với nhãn hiệu giống hoặc gần giống tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu gắn vào cùng loại sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang kinh doanh, thì Doanh nghiệp bạn sẽ rơi vào trạng thái cạnh tranh và sẽ làm giảm đi lợi nhuận và giảm uy tín đối với người tiêu dùng. Và bạn sẽ rơi vào trạng thái mất đi lợi thế cạnh tranh hoàn toàn nếu như đối tượng khác thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giống hoặc gần giống tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bạn.

Vì vậy, để tránh những điều đáng tiếc sảy ra trong hoạt động kinh doanh hãy thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền cho các sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu ngay hôm nay.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền bao gồm:

Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ;

Tiến hành tra cứu xác định khả năng chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ thông qua hình thức tra cứu đối chứng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Sau khi có kết quả tra cứu đối chứng nhãn hiệu của doanh nghiệp không trùng hoặc nhầm lẫn với nhãn hiệu của 1 cá nhân, đơn vị khác đã thực hiện thủ tục đăng ký trước đó;

Doanh nghiệp thiết lập đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm:

  • In mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ;
  • Mô tả nhãn hiệu rõ ràng, chi tiết, chuẩn xác;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa muốn gắn nhãn hiệu đăng ký bảo hộ;

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ;

Quá trình thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm:

Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;

Công bố đơn hợp lệ lên công báo Sở hữu công nghiệp: 02- 03 tháng tiếp theo;

Thẩm định nội dung: 09- 12 tháng tiếp theo;