info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền bảo hộ tại Việt Nam- Logo là dấu hiệu, biểu tượng nhận biết thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp. Logo còn là nhãn hiệu gắn vào hàng hóa, dịch vụ để phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của công ty khác. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ để xác lập quyền đối với thương hiệu và nhận được sự bảo hộ của pháp luật

Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo công ty:

Được độc quyền sở hữu và sử dụng khai thác tính thương mại của logo, thương hiệu, nhãn hiệu khi được pháp luật bảo hộ;

Được pháp luật bảo vệ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, logo, thương hiệu.

Được cơ quan pháp luật xử lý các hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu, thương hiệu, logo.

Được bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra đảm bảo lợi ích đối với chủ sở hữu logo, nhãn hiệu.

Vậy để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo thương hiệu, doanh nghiệp cần tìm hiểu những vấn đề pháp lý nào?

 • Phân nhóm nhãn hiệu theo bảng phân loại Nice của quốc tế bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề, dịch vụ, sản phẩm;
 • Tra cứu nhãn hiệu để thẩm định khả năng đăng ký bảo hộ;
 • Mô tả nhãn hiệu chi tiết chuẩn xác;
 • In mẫu nhãn hiệu sao cho sắc nét rõ ràng;

Đăng ký thương hiệu độc quyền logo, nhãn hiệu cần các tài liệu gì?

 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Thông tin sản phẩm, dịch vụ để gắn logo, nhãn hiệu lên đó;
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu, logo;
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, công ty luật thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo thương hiệu, nhãn hiệu;

Luật Minh Anh với dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty tại Việt Nam của cơ quan cấp phép bao gồm các nội dung sau:

 • Xác lập quyền ưu tiên đăng ký bản quyền logo công ty tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;
 • Theo dõi quá trình thẩm định hình thức tại Cục sở hữu trí tuệ;
 • Theo dõi quá trình Công bố đơn hợp lệ tại Cục sở hữu trí tuệ;
 • Theo dõi quá trình thẩm định nội dung tại Cục sở hữu trí tuệ;