info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay để tiết kiện thời gian, công sức, chi phí cho các nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường sử dụng dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của các công ty Luật, công ty tư vấn uy tín. Luật Minh Anh là một đơn vị như vậy.
Để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nắm được trình tự thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, công ty chúng tôi xin hướng dẫn như sau:
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư1. Trình tự thực hiện công việc.
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
– doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, Sở KHĐT cấp tỉnh/tp.
– Bộ phận một cửa Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Chuyên viên phòng đầu tư thụ lý hồ sơ.
+ Đối với những ngành nghề cần thiết chuyên viên phòng đầu tư có thể gửi hồ sơ xin ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan;
+ Hoàn tất hồ sơ.
Bước 3: Bộ phận một cửa trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
2. Các thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa – Sở KHĐT cấp tỉnh/tp.
3. Hồ sơ bao gồm
– Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
– Đề xuất dự án đầu tư;
– Văn bản giải trình điều kiện của nhà đầu tư;
– Quyết định của chủ đầu tư;
– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ;
– Một số giấy tờ pháp lý có liên quan khác.