info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về vấn đề đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng Công ty chúng tôi căn cứ theo Thông tư 26/2014/TT-BKHCN xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Điều kiện đối với cơ sở đào tạo:
 • Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng đào tạo;
 • Có kế hoạch đào tạo, giáo trình đào tạo đã được người đứng đầu cơ sở đào tạo phê duyệt và phù hợp quy định;
 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với phạm vi đào tạo;
 • Có đủ số lượng giảng viên theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.
 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • Giấy đăng ký tham gia hoạt động đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng cho chuyên gia tư vấn, đánh giá (theo mẫu);
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký hoạt động;
 • Các tài liệu chứng minh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với phạm vi đào tạo;
 • Kế hoạch đào tạo và 01 bộ giáo trình đào tạo được biên soạn phù hợp với quy định đã được người đứng đầu cơ sở đào tạo phê duyệt;
 • Danh sách đội ngũ giảng viên kèm theo bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, lý lịch của giảng viên, bằng chứng minh kinh nghiệm hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.
 1. Thời gian giải quyết:
 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ sở đăng ký sẽ được thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được thông báo đề nghị bổ sung mà hồ sơ đăng ký không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trừ trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu. Giấy xác nhận có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
 • Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ sở đào tạo được thông báo lý do bằng văn bản.