info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội

Nhãn hiệu hàng hóa đóng một vai trò quan trọng to lớn không chỉ với nhà sản xuất mà cả với người tiêu dùng nhằm xác định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó để phân biệt với những sản phẩm của các doanh nghiệp khác nhau từ đó đánh giá được chất lượng uy tín của từng loại mặt hàng, dịch vụ.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội, thương hiệu, đăng ký bảo hộ logo công ty

Vì vậy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội là việc đầu tiên mà doanh nghiệp cần làm trước khi đưa các sản phẩm, dịch vụ lưu thông trên thị trường nhằm tránh được những rủi ro khi các doanh nghiệp đối thủ nhái giả thương hiệu uy tín hiện có của Mình.

Với dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Hà Nội uy tín của Luật Minh Anh, Luật sư giỏi của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp hiểu dõ về tầm quan trọng của hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội, logo công ty, thương hiệu độc quyền bao gồm các nội dung sau:

Tư vấn giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhãn hiệu là gì?

Tư vấn giúp doanh nghiệp hiểu rõ tiêu chí lựa chọn thành tố nhãn hiệu:

 • Dễ nhớ;
 • Có ý nghĩa;
 • Dễ chuyển đổi;
 • Dễ thích nghi;
 • Đáp ứng được yêu cầu bảo hộ;

Tư vấn giúp doanh nghiệp hiểu rõ chức năng của nhãn hiệu:

 • Chức năng thực tiễn;
 • Chức năng đảm bảo;
 • Chức năng cá thể hóa;
 • Chức năng chuyên biệt;
 • Chức năng dễ phân biệt;

Tư vấn để doanh nghiệp hiểu dõ vai trò của nhãn hiệu hàng hóa:

 • Đối với người tiêu dùng;
 • Đối với nhà sản xuất;
 • Đối với quốc gia;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo Công ty, nhãn hiệu tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn đăng ký bảo hộ logo công ty, nhãn hiệu;

Cử luật sư giỏi am hiểu lĩnh vực sở hữu trí tuệ tư vấn pháp lý miễn phí;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu;

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty, nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;