info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tư vấn miễn phí

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tư vấn miễn phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa các vấn đề pháp lý để khách hàng hiểu rõ về hoạt động xác lập quyền được pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ là nhãn hiệu thông qua hình thức đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ;

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tư vấn miễn phí

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp nên thực hiện hoạt động tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu để xác định xem nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ có bị trùng hay gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu của chủ thể khác đã đăng ký bảo hộ trước hay chưa. Hoạt động này không bắt buộc, tuy nhiên nó vô cùng quan trọng nhằm giảm thiểu được thời gian và chi phí của doanh nghiệp trước khi nộp đơn đăng ký.

Hoạt động tra cứu đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông qua hai hình thức cơ bản sau:

Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu: Hoạt động này hoàn toàn miễn phí và có thể đánh giá được 50- 60% khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Khi tra cứu sơ bộ nhãn hiệu, ta chỉ có thể tra cứu được các nhãn hiệu đã được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không thể tra cứu được các nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định hình thức xét quyền ưu tiên;

Tra cứu đối chứng nhãn hiệu: Hoạt động này mất phí 400.000 vnđ/01 nhãn hiệu và có thể đánh giá được 80- 90% khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Khi tra cứu đối chứng nhãn hiệu, ta có thể tra cứu được các nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định hình thức đơn xét quyền ưu tiên và các nhãn hiệu đã được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền tư vấn miễn phí tại Luật Minh Anh: 

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký bảo hộ;

Tra cứu sơ bộ mẫu nhãn hiệu;

Tra cứu đối chứng mẫu nhãn hiệu;

Viết đơn đăng ký nhãn hiệu:

Đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu;

Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;