info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bản quyền thương hiệu

đăng ký bản quyền thương hiệuTheo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, nhãn hiệu, thương hiệu được xác lập quyền  trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ (trừ trường hợp là nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng).

Trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển hiện nay, sự cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp là rất lớn vì thế việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bạn là hết sức quan trọng để tránh các đối thủ lợi dụng để nhái, giả vì vậy việc đăng ký bản quyền thương hiệu giúp tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu đối với thương hiệu của Mình.

Dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu tại Tư vấn Minh Anh:

Để bảo vệ thương hiệu của Doanh nghiệp Mình, bạn có thể đăng ký bản quyền thương hiệu dưới các hình thức như: đăng ký bản quyền và nhãn hiệu đối với logo công ty, tên thương hiệu, khẩu hiệu hay bao bì sản phẩm.

Tư vấn MIỄN PHÍ dấu hiệu bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu:

Nhãn hiệu, thương hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Quy trình đăng ký bản quyền thương hiệu tại Tư vấn Minh Anh:

1. Tra cứu thương hiệu, nhãn hiệu:

  • Để đánh giá khả năng đăng ký bản quyền thương hiệu của Quý khách hàng, Tư vấn Minh Anh tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký chính thức để tránh trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký. Trên cơ sở tra cứu, các luật gia của Chúng tôi sẽ tư vấn thêm, bớt các chi tiết cho nhãn hiệu để tăng khả năng đăng ký bảo hộ.

2. Đăng Ký bản quyền Thương hiệu:

  • Sau khi kết quả tra cứu cho thấy nhãn hiệu cần đăng ký bản quyền của Quý khách hàng không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký. Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của khách hàng cung cấp trong thời gian nhanh nhất để có ngày ưu tiên sớm.

Thông tin, tài liệu cần thiết:

Để đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam, Khách hàng cần cung cấp các tài liệu sau:

  • Giấy uỷ quyền theo mẫu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo sao y);
  • Mẫu Thương hiệu cần đăng ký (file hình hoặc hình vẽ);
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký bảo hộ;

3. Thời gian đăng ký bảo hộ thương hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu trải qua ba giai đoạn:

  • Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu 01 tháng;
  • Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức;
  • Xét nghiệm nội dung: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký bản quyền thương hiệu;

Nếu kết quả xét nghiệm nội dung cho thấy nhãn hiệu có khả năng đăng ký, Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian 01 tháng sau đó;

4. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu:

  • Nhãn hiệu được bảo hộ trong 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có thể gia hạn nhiều lần;