info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả – Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây.
93

  1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả.

* 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;
* 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
* Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
* Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả;
* Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai

  1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức,công ty)

* 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
* 01 Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp;
* 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;
* 02 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao chứng thực);
* Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai;

  1. Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Minh Anh

a. Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:
– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;
– Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp, hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
b. Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan bao gồm: Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan.