info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm – Phần mềm là một đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam về bản quyền tác giả. Phần mềm được bảo hộ ngay từ thời điểm nó được tạo ra dưới một hình thái vật chất nhất định và có tính nguyên gốc. Tính nguyên gốc được hiểu là phần mềm đó được tạo ra bởi chính tác giả.

Tuy nhiên, trên thực tế khi tranh chấp xảy ra, nhiều trường hợp rất khó chứng minh hoặc khó tìm ra chứng cứ chứng tỏ rằng ai là người đầu tiên sáng tạo ra phần mềm đó. Để tránh nguy cơ đó, pháp luật khuyến khích các tác giả đem tác phẩm đi đăng ký nhằm tạo cho tác giả bằng chứng về việc sáng tạo và đồng thời đẩy nghĩa vụ chứng minh ngược lại cho tất cả các cá nhân, tổ chức khác khi xảy ra tranh chấp.

Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, bản quyền phần mềm, hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

Hồ sơ:

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

– 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

– 02 bản mẫu tác phẩm in thành quyển;

– 02 Đĩa chứa phần mềm cần đăng ký;

– Thông tin cá nhân của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (02 bản sao chứng thực) (nếu là doanh nghiệp hoặc tổ chức);

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

– 02 bản mẫu tác phẩm in thành quyển;

– 02 Đĩa chứa phần mềm cần đăng ký;

– 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (02 bản sao chứng thực) (nếu là doanh nghiệp hoặc tổ chức);