info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bản quyền logo Công ty tại Hà Nội

Doanh nghiệp muốn đăng ký bản quyền logo Công ty tại Hà Nội nhằm mục đích xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với logo thương hiệu của công ty là tiền đề của cơ sở pháp lý bảo vệ lợi ích khi sảy ra tranh chấp thương hiệu.

Đăng ký bản quyền logo Công ty tại Hà Nội, tư vấn thủ tục, chi phí giá rẻ
Vậy hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền, bản quyền logo công ty gồm những gì?

Mẫu logo thương hiệu công ty cần đăng ký;

Đơn đăng ký bảo hộ, bao gồm: Mô tả logo thương hiệu cần đăng ký; nhóm sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa nhãn hiệu, logo;

Bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức, công ty đăng ký logo thương hiệu;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký bản quyền logo công ty tại Hà Nội của Luật Minh Anh:

Tư vấn điều kiện để doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động đăng ký bảo hộ logo thương hiệu của công ty;

Tiến hành tra cứu sơ bộ miễn phí logo công ty mà khách hàng muốn đăng ký với khả năng chính xác 50- 60% sự trùng hoặc nhầm lẫn với logo của công ty khác đã đăng ký trước;

Tiến hành tra cứu đối chứng mất phí nhưng chính xác đến 90% khả năng đăng ký bảo hộ của cơ quan cấp phép;

Tiến hành in mẫu logo cho khách hàng;

Tiến hành phân nhóm sản phẩm, dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu theo bảng phân loại Nice của quốc tế;

Tiến hành mô tả logo nhằm bảo vệ tối ưu nhất các yếu tố cấu thành lên logo thương hiệu;

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền, logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ;

Tiến hành theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cục trí tuệ, bao gồm:

  • Thẩm định hình thức;
  • Công bố đơn trên công báo;
  • Thẩm định nội dung;
  • Cấp và công bố giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Nhận kết quả văn bằng chứng nhận logo được bảo hộ khi cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ cấp;