info@luatminhanh.vn
0962.036.698 0938.834.386

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu

Doanh nghiệp muốn dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu cần đăng ký xin giấy chứng nhận tại cơ quan cấp phép Việt Nam.

Luật Minh Anh với thủ tục tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng miễn phí sẽ giúp doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị tiêu thụ điện năng hiểu dõ các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Doanh nghiệp muốn dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu cần đăng ký xin giấy chứng nhận tại cơ quan cấp phép Việt Nam.

Quy trình thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu:

Bước 1: Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ điện thuộc danh mục tham gia chứng nhận dán nhãn năng lượng chuẩn bị mẫu hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ điện năng theo tiêu chuẩn tương ứng được quy định của Bộ công thương đem thử nghiệm tại tổ chức thử nghiệm được Bộ công thương chỉ định để nhận được cấp phiếu kết quả thử nghiệm.

Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ năng lượng lập hồ sơ xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng nộp tại Tổng cục Năng lượng.

Bước 3: Tổng cục Năng lượng đánh giá chứng nhận, bao gồm các nội dung:

  • Thẩm định sự phù hợp của hồ sơ xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng;
  • Đánh giá năng lực của doanh nghiệp;
  • Đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu phương tiện, thiết bị so với tiêu chuẩn được quy định;
  • Xác định mức tiêu thụ năng lượng của các phương tiện, thiết bị so với các tiêu chuẩn đã công bố;

Bước 4: Bộ công thương cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu tiêu thụ năng lượng:

Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho từng lô sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ năng lượng nhập khẩu. Các lô có cùng xuất xứ, cùng địa chỉ sản xuất.

Sử dụng nhãn năng lượng cho thiết bị, phương tiện nhập khẩu:
Nhãn năng lượng được sử dụng trên các phương tiện, thiết bị nhập khẩu tiêu tụ năng lượng phải được thống nhất theo quy định của Bộ công thương về hình thức, mẫu in.
Doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị tiêu tụ điện năng tự in nhãn và dán lên sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp giấy chứng nhận.
Nhãn năng lượng phải có kích thước phù hợp với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu.