info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Công ty nước ngoài hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty nước ngoài hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam thì phải làm thủ tục pháp lý đăng ký thành lập văn phòng đại diện để hoạt động mua bán hàng hóa, giao thương.

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ thương nhân ngoại quốc đăng ký văn phòng đại diện nhằm thực hiện chức năng nghiên cứu thị trường, giao thương, cung ứng dịch vụ, hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cong ty nuoc ngoai hoat dong van phong dai dien tai Viet Nam

Nội dung dịch vụ văn phòng đại diện thành lập tại Việt Nam cho công ty Nước ngoài:

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cho công ty nước ngoài;

Cấp lại giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam cho công ty nước ngoài;

Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam cho công ty nước ngoài;

Bổ sung giấy phép văn phòng đại diện tại Việt Nam cho công ty nước ngoài;

Cấp giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài được Luật Minh Anh tư vấn các vấn đề pháp lý sau:

Tư vấn nội dung hoạt động tại Việt Nam của văn phòng đại diện công ty nước ngoài;

Tư vấn điều kiện cấp phép hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài;

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện, văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài;

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của công ty nước ngoài đối với văn phòng đại diện được thành lập tại Việt Nam;

Tư vấn các vấn đề khác theo sự thắc mắc của khách hàng,…

Trình tự công ty nước ngoài hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nộp lên Sở Công Thương nơi đặt địa chỉ văn phòng đại diện.

Sở Công Thương thẩm định hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của thương nhân Nước ngoài sẽ cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện;

Nếu ra thông báo thì phải nêu dõ lý do ra thông báo hồ sơ;