Hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả?

  Theo Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định cụ thể về các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau: Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Mạo danh tác giả. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác […]

  Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

  Theo Điều 11 Nghị định 105/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ quy định về các yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn […]

  Thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

  Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng. Trên cơ sở đó, […]

  Thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

  Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,….. Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu công […]

  Tư vấn thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

  Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng. Trên cơ sở đó, […]

  Khi nào một nhãn hiệu được coi là có tính phân biệt ?

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân này với tổ chức cá nhân khác. Vậy như thế nào thì nhãn hiệu được coi là có tính phân biệt? Công ty tư vấn Minh Anh chúng tôi căn cứ theo Điều 74 Luật Sở hữu […]

  Gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ

  Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,….. Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về vấn đề gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo […]

  Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

  Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,….. Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về vấn đề điều kiện đối với kiểu dáng công nghiệp […]

  Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một số vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đăng ký bảo hộ sáng chế – độc quyền sáng chế giúp chủ sở hữu sáng tạo bảo vệ quyền sở hữu trí […]

  Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

  Theo quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ được xác định như sau: “1. Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ […]

  Hotline: 093 883 4386