info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Chuyển nhượng vốn công ty TNHH một thành viên

Hỏi:
Công ty em là Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, hiện nay vì một số lý do nên em không thể tiếp tục kinh doanh nên em muốn chuyển nhượng Công ty cho một người bạn của em vì thế em chỉ làm các thủ tục chuyển nhượng giữa hai người, hơn nữa công ty em đang kinh doanh lỗ nên không có lợi nhuận chuyển giao.  Nhưng để hợp lý việc này thì khi mua, bán chuyển nhượng vốn Công ty em cần có tiền đúng không a? Mong luật sư tư vấn giúp.
Trả lời:
Chào bạn về vấn đề bạn hỏi, tôi xin có ý kiến trả lời như sau.
Thứ nhất, Để thực hiện việc chuyển giao nêu trên như bạn nói chỉ cần tiến hành các thủ tục  thay đổi chủ sở hữu Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Hồ sơ thay đổi bao gồm:

 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi;
 • Thông báo thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên;
 • Thông báo thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
 • Điều lệ Công ty sửa đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới..

Thứ hai, Tại Điều 6 nghị định 222/2014/NĐ-CP về việc thanh toán bằng tiền mặt có quy định:
“Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.”
Tại Điều 3, thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn điều 6 nghị định 222/2014/NĐ-CP có quy định:
“Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

 1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
 2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
 3. a) Thanh toán bằng Séc;
 4. b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
 5. c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
 6. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.”.

Như vậy, Nếu áp dụng theo đúng các quy định nêu trên thì bên bạn phải có tiền lưu thông trong tài khoản.
Tuy nhiên trên thực tế các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hiện nay chủ yếu là vốn đăng ký nên các quy định nên trên gần như không có khả năng áp dụng thực tế. Hiện nay theo hướng dẫn của một số cơ quan nhà nước thì trong hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà có nội dung chuyển nhượng vốn các doanh nghiệp chỉ cần ghi hình thức chuyển nhượng là “chuyển khoản” mà không cần có các chứng từ Ngân hàng.