info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu Công ty chúng tôi căn cứ theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Thông tư 38/2014/TT-BTC  xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ cấp mới giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu quy đinh;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định kèm theo các tài liệu chứng minh;
  • Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu, danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân kèm theo các tài liệu chứng minh.
  1. Trình tự thực hiện:
  • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
  • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  1. Thời hạn hiệu lực: Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.