info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH  xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ cấp giấy phép bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 02 TT 21/2007/TT-BLĐTBXH;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;
 • Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;
 • Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật;
 • Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định;
 • Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 • Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.
 1. Thời gian giải quyết: Ba mươi ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
 2. Lệ phí giải quyết: Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép.
 3. Cơ quan tiến hành giải quyết: Cục Quản lý lao động ngoài nước