info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tại Việt Nam

Cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tại Việt Nam: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã không còn xa lạ với chúng ta. Thực tế với nhiều lợi thế về nhân công, nguyên liệu, vị trí cửa khẩu giao thương quốc tế thuận lợi, cùng chính sách pháp lý thu hút đầu tư nước ngoài của chúng ta hiện nay thì các thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên với những nhà đầu tư lần đầu đầu tư vào Việt Nam thì vấn đề thủ tục pháp lý vẫn khiến họ gặp không ít khó khăn. Một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư nước ngoài gặp phải đó là thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng tý nhận đầu tư. Có phải mọi nhà đầu tư đều phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi lần đầu tại Việt Nam?
Cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tại Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài là gì?
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là giấy phép do cơ quan nhà nước cấp cho nhà đầu tư cho phép nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư (Khoản 6, Điều 3, Luật đầu tư 2014). Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư là giấy tờ đi kèm theo dự án đầu tư, là điều kiện cần thiết để nhà đầu thực đầu tư vào Việt Nam.
Các trường hợp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Căn cứ theo Điều 36, Luật đầu tư 2014 quy định về Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.
Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
Như vậy việc nhà đầu tư nước ngoài không phải làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư trong 2 trường hợp là đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chứ kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn dưới 51% vốn điều lệ.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Căn cứ theo Điều 37, Luật đầu tư 2014 quy định:
Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội/ thủ tướng chính phủ/ UBND cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:
Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư;
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
Dịch vụ tư vấn đầu tư của công ty chúng tôi
Luật Minh Anh tự hào là công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, về thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chúng tôi cung cấp dịch vụ thông qua những công việc sau:
Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn địa điểm thực hiện dự án; diện tích đất sử dụng;
Tư vấn hình thức đầu tư phù hợp với nhà đầu tư;
Phân tích, đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án;
Đại diện nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả tư cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Ngoài ra, Luật Minh Anh sẽ tư vấn và giúp đỡ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý khác trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư và sau khi dự án hoàn thành.
Luật Minh Anh ưu đãi giảm 10% phí dịch vụ cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.