info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho dự án đầu tư tại Việt Nam

” Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho dự án đầu tư tại Việt Nam ” Đầu tư là hoạt động bỏ vốn ra để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Các nhà đầu tư cần thực hiện hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật cho phép, không được kinh doanh những ngành nghề pháp luật cấm và phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho dự án đầu tư tại Việt Nam

Trong quá trình đầu tư kinh doanh, tùy vào tình hình kinh doanh của nhà đầu tư, trạng thái của nền kinh tế, nhà đầu tư có thể quyết định mở rộng, thu hẹp hay chuyển đổi hướng kinh doanh sang những ngành nghề kinh doanh mới có tiềm năng phát triển hơn.

Hoạt động đầu tư kinh doanh luôn được kiểm soát bởi cơ quan quản lý nhà nước, thể hiện ở việc khi thành lập doanh nghiệp chủ doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh. Do đó khi có nhu cầu bổ sung, thay đổi, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư cũng cần thông báo với cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần liên quan đến vấn đề cần điều chỉnh
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần có giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đó.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Mặc dù  ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên hoạt động bổ sung ngành nghề kinh doanh đã làm cho Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được điều chỉnh, mở rộng. Chính vì lí do này nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp với quy định pháp luật.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại điều 40 Luật đầu tư 2014.

Nhà đầu tư khi có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó thể hiện lý do điều chỉnh, nội dung cần điều chỉnh;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: Trên đó thể hiện rõ các nội dung liên quan đến tiến độ dự án như tiến trình giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh; tiến độ thực hiện góp vốn; Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Một sô tài liệu pháp lý khác.

Đối với các dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cần tiến hành quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (nếu doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Sau khi thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh xong, doanh nghiệp cần công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điều 33, Luật doanh nghiệp 2014.

⇒ Chúng tôi, Luật sư tư vấn về đầu tư đang làm việc tại công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ”Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho dự án đầu tư tại Việt Nam” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.