info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Bảo hộ thương hiệu, tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Đăng ký thương hiệu thường gắn liền với đăng ký nhãn hiệu, logo. Quý khách hàng muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo có thể làm hồ sơ nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tại Hà Nội hoặc chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tuy nhiên, đối với ai chưa am hiểu về luật sở hữu trí tuệ và lần đầu tiên thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian, công sức tìm hiểu về quy trình, thủ tục và soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ tránh sự nhái giả, và đòi lại quyền lợi chính đáng khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu.

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền, nhãn hiệu, logo tại tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn Miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới công việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, logo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;

– Tra cứ sơ bộ nhãn hiệu cho quý khách hàng nhằm xác định xem nhãn hiệu đó có bị trùng hay gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ trước đó;

– Tư vấn thêm bớt, các yếu tố cần thiết để tạo ra sự khác biệt cho nhãn hiệu của khách hàng khi nhãn hiệu mà khách hàng cung cấp bị trùng hay gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác.

– Tư vấn và mô tả chi chiết nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của nhãn hiệu, logo;

– Tư vấn và phân loại nhóm (lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu) theo bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với lĩnh vực quý công ty đang kinh doanh.

Quy trình thực hiện dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, logo, nhãn hiệu độc quyền tại Tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo;

– Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu cho quý khách hàng;

– Thiết lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho quý khách hàng;

– Đại diện theo ủy quyền hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cho quý khách hàng;

– Đại diện khách hàng theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ đãn nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam;