info@luatminhanh.vn

Ls. Nguyễn Việt Hà

Luật sư – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Ls. Nguyễn Việt Hà

Luật sư thành viên

Contacts

024 6328.3468
luatsu@luatminhanh.vn

Luật sư Nguyễn Việt Hà là Luật sư thành viên của Luật Minh Anh tại Hà Nội, bà giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành công ty tại Hà Nội.

Trước khi gia nhập Luật Minh Anh vào năm 2015 Luật sư Nguyễn Việt Hà đã có 05 năm làm pháp chế doanh nghiệp, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn pháp lý nội bộ cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật lao động; tư vấn hợp đồng.

Tại Luật Minh Anh, Luật sư Nguyễn Việt Hà đang phụ trách mảng tư vấn pháp lý về Đầu tư nước ngoài, giấy phép con, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn hợp đồng và đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Việt Hà còn trực tiếp vấn và tham gia tố tụng tại Tòa án, trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Từ những kinh nghiệm hành nghề đã tích lũy được cùng với sự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi không biết mệt mỏi của bản thân; Luật sư Nguyễn Việt Hà đang ngày càng khẳng định được vi thế của mình trong cộng đồng luật sư tại Hà Nội.

Học vấn và đoàn luật sư:

  1. Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế – Đại học Luật Hà Nội.
  2. Thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự – Đại học Luật Hà Nội.
  3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư – Học viện Tư Pháp.
  4. Luật sư – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.