info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Án phí ly hôn là bao nhiêu?

 Tại khoản 4, điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đối với trường hợp ly hôn có tranh chấp về tài sản hay tranh chấp về quyền nuôi dưỡng, cấp dưỡng thì Tòa án có thẩm quyền phải làm thủ tục giải quyết vụ án ly hôn, đương sự có nghãi vụ nộp án phí theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về án phí ly hôn cũng như mức án phí ly hôn là bao nhiêu dựa trên quy định pháp luật hiện hành Luật Minh Anh xin giới thiệu thông tin cơ bản về án phí ly hôn như sau:
Trước hết về cơ sở pháp lý, chúng tôi dựa theo quy định Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 nghị quyết quy định án phí lệ phí tòa án.
Thứ nhất, án phí là gì?
Án phí có thể hiểu là số tiền đương sự phải nộp vào ngân sách Nhà nước khi vụ án dân sự được Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Mức án phí mà các đương sự phải nộp đươc quy định theo pháp luật tùy thuộc vào từng loại vụ việc cụ thể. Án phí bao gồm án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm (Khoản 2, Điều 143 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).
Thứ hai, ai là người phải chịu án phí trong vụ án ly hôn?
Về án phí sơ thẩm, Căn cứ theo khoản 4, điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án ly hôn: nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí sơ thẩm.
Về án phí phúc thẩm,

  • Điều 148, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm, theo đó:
  • Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm.
  • Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm; Tòa án cấp phúc thẩm phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật này.
  • Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm; nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

Như vậy tùy vào vụ án ly hôn cụ thể mà vợ hoặc chồng, hoặc cả vợ và chồng phải chịu án phí sơ thẩm.
Vậy án phí ly hôn là bao nhiêu?
Căn cứ theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 thì mức sơ thẩm vụ án ly hôn không có ngạch là 300.000 đồng. Có thể tóm tắt về mức án phí trong vụ án ly hôn như sau:
DANH MỤC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ LY HÔN
(Trích dẫn từ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016)
 

Án phí dân sự sơ thm Mức thu
Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch 300.000 đồng
     1.2 Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch
a Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
b Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
c Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng
đ Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
e Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.
Án phí phúc thẩm Mức thu
Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động 300.000 đồng